Kina

W latach czterdziestych tuż po wojnie wsie miały za atrakcje kino objazdowe. Bywało, że jak sie luda napkało to pod kuniec jedyn dziadek wystynkoł ''ludzie dejcie mi chocioż stanuńć przodkiym do ekranu...
Pindziesiunt lot tymu wew Kościanie buły dwa kina co buło żadkościum bo wew inkszych miastach podobnyj wielkości co Kościan buło najwyżyj jedno. Kościańskie kina to kino ''Słowinin'' i kino ''Cukrownik'' Kina te nie buły du sie kukuryncyjne a raczyj sie uzupełniały.
Kino ''Słoswianin buło fest orginalne na poziumie. Miało ze szagi posadzke, rozsuwanum kurtyne, panoramiczny wklęsły ekran, stereofoniczne głośniki, wyściełane, zamykane krzesołka, buło to kino piyrszao klasa a i repertuar dziynki staranium pracowników kina buł na pozoiumie.

Wszelkie nowości, skorno weszły na ekrany kin wew Polsce, wew pore tygodni buły na ekranie ''Słowianina'' nawet takie znane i głośne jak: KRZYK STRACHU, PTAKI, KANAL, NÓŻ W WODZIE, LOVE STORY, RIO BRAVO, DYLIŻANS, SIEDMIU WSPANIAŁYCH i wiele innych. Jednym zez nojbarzyj i najlepi zapamiyntanych filmów zez kina ''Słowianin'' to film KRZYŻACY.
Zaś kino "Cukrownik" miało mniejszum płaskum sale, twarde drewnianne siedzynia i doś mniejszy ekran guli tego o wiele tańsze bilety a wyświtlane tam filmy to czynsto powtórki wcześni wyświetlanych wew ''Słowianinie", a także niektóre filmy nigdy nie grane wew "Słowianinie" takie jak "Stokrotka" zez gołum Bardotkum, które czynsto ratowały frekwyncje.
Zaś potym nastała era magnetowidów i wypozyczalni kaset połnych filmów typu "RAMBO1234 czy "SZCZĘKI 12345678 i sale kinowe opustaszały ...

< powrót