Buda czyli baza

Jednygo razu, wew wakaje, przyknajuł sie du mnie Eda "Rozdźiawipapa", siednuł so na sztynder, nic nie godo ino giyrami mojto. Za długo nie spiłowolym tego milczynia a i Eda nie darmo nosiuł ksywe "Rozdźiawipapa" wiync niby od niechcynia zagajuł: Wczoraj żym buł u wiary zez Benardyny na jejch ece. Dali mi eknunć na jeich baze wew sklepie jednygo szczuna zez jeich eki, którymu starzy zgodzili sie na wyrychtowanie nieużywanygo pomieszczynia...

czytaj dalej »

Stachu

Stachu buł na ece znany zez tego co lubiuł sie o byle co zakłodać i rychtyk wychodziuł za kożdym razym na swoje, chocioż by to buł zakład o nojwiynkciejszum bzdure, bez szansy na wygranum. Nu, bo powiydzcie sami, co ni mum racji, jak tyn szuszwol i szplin, tyn cwany ejber, zakłodoł sie ło to co furt akuratnie ni mioł wpływu, a i tak to un, znaczy sie Stachu wygrywoł kupe...

czytaj dalej »

Przezwiska

Niewiada zez kyndy niektóro wiara na ece miała takie dziwaczne przezwiska. Zaś na tyn przykład „GENEWA” „GLAGOT” „KENEDY”abo „JEJUŚ”, co do niszego nie pasowoły, niczego nie przypuminały tak jak na tyn przykład „CUKRÓWA”. Nik tyż się nie głowiuł nad jeich pochodzyniym. A i unych przezywanych tyż malo co łobleciało zez kyndy takie przezwiska. Sum- to rychtyk majum być i fertyk. Co innygo „PORYPANY KAJU", WARWSZAWIOK, abo JACHU...

czytaj dalej »

Gra wew dołka

Na kożdy ece dzieś tak na wiosne wiara dostawała szplina na punkcie gry wew dołka. Trzebno dodać, że grajało się na bejmy. Bez poru złotych nik nie buł dopuszczuny do granio. Zaś jeszczy ważny buł sprzynt wew postaci tak zwany szajby. Przeważnie wiara miała pudołko łod wikspasty, łobciunżune wew środku śrubkami, nakryntkami abo inkszym złumym. Tako szajba miała tum wade, co chocioż feste ciasno zamkniynte pudołko to...

czytaj dalej »

Wielgie sprzuntanie

Wew czwartek uradzli my zez żunum, to znaczy mojo ślubno uradziuła, a jo nie śmioł żym sie sprzeciwić, że jutro robiymy ordung wew pawlaczach i wew sklepie. "Co cie siekło? Jutro jezd piuntek i na dodatek trzynasty"- probowoł żym nieśmialo wpłynuńć na kuńcowe postanowiynie i chocioż dziepko łodsunuńć wew czasie to, co nie przeszkodzało num bez dwadzieścia siydym lot. Szak tyle lot mummy to pomiyszkanie wew bloku na...

czytaj dalej »