Kina

W latach czterdziestych tuż po wojnie wsie miały za atrakcje kino objazdowe. Bywało, że jak sie luda napkało to pod kuniec jedyn dziadek wystynkoł ''ludzie dejcie mi chocioż stanuńć przodkiym do ekranu...Pindziesiunt lot tymu wew Kościanie buły dwa kina co buło żadkościum bo wew inkszych miastach podobnyj wielkości co Kościan buło najwyżyj jedno. Kościańskie kina to kino ''Słowinin'' i kino ''Cukrownik'' Kina te nie buły du sie...

czytaj dalej »

Gala

Wew kwietniun bułym wew Poznaniu na uroczystości wrynczynia medali wyróżniającym się dziynnikarzum. Na ty iprezie podszedl du mnie sam przewodniczuncy Pan Ryszard Bączkowski i wew imiyniu Kaptuły zaprosiuł mnie na Galę Dziynnikarskie Kopziołki na 22 maja na Morasku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i jo mum być na ty gali nagrodzuny razym zez innymi redaktorami Oż mnie zatklo zez wrażynia bo gdzie mi tam do dznnikarzy wielkopolskch....

czytaj dalej »

Knajpy, kluby i lokale

Za moich młodych lot buło wew Kścianie cheba ze 6 lub 7 knajp. Dostojno "Polunia", wew któryj można buło trafić na belfra ze z gaji co miało fatalny skutek dla szkolnioka co sie odważuł zasieść na kawie abo na herbatce wew "Poluni". A zaś wyciepniynciym zez gaji groziuło przyłapanie wew "Poluni" na piwku abo zez ćmikiym. Zez tego pwodu "Polunia" buła szerokim łukiym łomijano bez wiare prawie zez...

czytaj dalej »

Wew Niedziele

Jak żym chodziuł do lani do piyrszyj, drugi, czeci, czworty klapy i wyżyj to Niedziela rychtyk cołkiym różniuła sie łod inkszych dni tygodnia i to jusz łod samygo poczuntku. Wew Niedziele wew cołki chacie nik zez wyrka skorno dryzd sie nie zewlykoł,budziki nie nakryncune milczały,matka ani łojciec nie szrpali nos,znaczy sie mnie i bracholi, za ramiuna, nik nie wyzywoł nos łod leserów, nygusów wałkuni i leniuchów śmierdzuncych jak wew inksze...

czytaj dalej »

Buda czyli baza

Jednygo razu, wew wakaje, przyknajuł sie du mnie Eda "Rozdźiawipapa", siednuł so na sztynder, nic nie godo ino giyrami mojto. Za długo nie spiłowolym tego milczynia a i Eda nie darmo nosiuł ksywe "Rozdźiawipapa" wiync niby od niechcynia zagajuł: Wczoraj żym buł u wiary zez Benardyny na jejch ece. Dali mi eknunć na jeich baze wew sklepie jednygo szczuna zez jeich eki, którymu starzy zgodzili sie na wyrychtowanie nieużywanygo pomieszczynia...

czytaj dalej »