Wodociung

Wyjyżdajunc zez Kościana wew kierunku Poznania, to jak prży wylocie zez miasta szpycniymy so wew prawo, mogymy obglundnuć se nie pasujuncum do otczynia budowle - kościańską wierzę ciśnień zwaną wodciungiym. Jej konstruktor arhitekt inż Xawery Geisler szpec łod wodociungów zadboł ło wyjuntkowy unyj wyglund wzorujunc sie na lundyjski tower bridge. Wieża liczy so stodziesiyńć lot i rychtyk wcale po ni tych lot  nie widać, chocicż mo za sobum niymieckum okupacje  i ostrzał pociskami  czołgowymi podczas wyzwalania Kościana w 1945 roku, zaś po zaniedbaniach przez władze w peerelu już tylko solidny remunt móg jum uratować. Szczegulnie wew katasrofalnym stanie buł dach wieży 
Nie uwierzycie, ale prowdum jest co wybudowano unum wieże bez tyfus. Tyfus ,który sie szerzuł wew drugi półowie 1XX wieku zez powodu kepskigo zaopatrzynia mieszkańców Kościana wew wode, któryj  jakość nie pozostawała bez wpływu na epidemie tyufusu guli tego co niektóro wiara musiała czerpać wode wymborkami zez Obry.
Dzisiej już nima takich kłopotów zez wodum nu i wieża tyż już nie bierze udziału wew dostarczaniu wody do miasta.   Korzystajunc zez funduszy europejskich  nojdły  sie środki na solidny remunt, który polegoł na przbudowie wnyncza wieży i zainstalowaniu ścianki wspinaczkowyj, oraz na łodbudowie ukrychniyntych ścian i dachu. Po remuncie wiewża łodzyskała pierwotny wyglund i wnyncze furt zmiyniune pod potrzeby nowygo przeznaczynia wieży.
Tero wew dolnyj czyńści znajdsuje sie ścianka wspinaczkowa do ty wiary co lubium sie drapać tam gdzie jeich nie swyndzi i prawie jak muchy łażum po suficie chwytajunc sie takich dynksów i uchwytów wew  ty ściance wysoki na jakie dwadzieścia pore metrów. Zaś na piyntrze zostało urzundzune obserwatorium astronomiczne do ty wiary co sie nigdzie nie drapium a ino lubiejum so szpycnuńć wew gwiazdy bez teleskop obrotowo zamocowany wew szczycie dachu obserwatorium. Zaś wieczorami to ponad stu letnie dzieło Xawerego Geislera fest sie prezyntuje bez to, co jest podświetlune kolorowymi leflektorami i jest widoczne nawet zez dalszy odległości a nwe funkcje kulturalno - sportowo - naukowe stawiają wieże w piyrszym szeregu antrakcji turstycznych Wielkopolski.
< powrót