Wew antrejce

Wew antrejce na ryćce
Mioł żym leżeć pyry wew tytce
Zaś ze szagi kole pumpy
Postawiuł żym wymbór ślumpy
Wew ślumpie zez pyrków sum łobiyrki
Do połnygo brak kwatyrki
Rychtyk niuda sie przyknajuła
Zaro sie do żarcia wziuła
Pyry zez tytki ciyngiym zżarła
Wymbór zez ślumpum tyż wpiepszuła
Zaś wew luńt ryj wytarła
I rug cug do chlywa zgoluła

< powrót