Wew Niedziele

Jak żym chodziuł do lani do piyrszyj, drugi, czeci, czworty klapy i wyżyj to Niedziela rychtyk cołkiym różniuła sie łod inkszych dni tygodnia i to jusz łod samygo poczuntku. Wew Niedziele wew cołki chacie nik zez wyrka skorno dryzd sie nie zewlykoł,budziki nie nakryncune milczały,matka ani łojciec nie szrpali nos,znaczy sie mnie i bracholi, za ramiuna, nik nie wyzywoł nos łod leserów, nygusów wałkuni i leniuchów śmierdzuncych jak wew inksze dni.Dzieś tak około ósmy abo barzy czy na dziewiuntum umyty i przyodziany wew Niedzielne lumpy zez cołkum famułum zasiadali my do niedzielnygo śniadania. Te niedzielne lumpy niczym sie specjanie nie wyróżniały,co aby buły swiyżo wyprane, wymaglowane, wyprasowane, nie podarte, nie połatane i nie pocerowane a poza tym cołkiym normalne. Po śniadaniu tyn, na którygo wypadło musioł pozmywać statory a reszzta wiary poobciyrać, pochować do kredynsu i pozamiotać wew kuchni. Dzieś do jedynasty mieli my czas wolny, ale o lotaniu po dworze nie buło mowy bez /te niedzielne lumpy co miały łostać sie nieuszmudrane bez cołkum Niedziele.Kwadrans po jedynasty buła wew farze msza dla młodzieży. Po mszy została dobro godzina do łobiadu co dało sie wykorzystać na spotkanie przy sztynderze abo na ece, zez kumplami, ktorzy mleli wew chacie wew Niedziele tak samo poukłodane jak my.
Niedzelny łobiot buł wew kożdum Niedziele ryghtyk furt taki sam, ale kuniecznie czydaniowy. Na piyrsze rosół zez makarunym nitki ,na drugie schaboszczok pyry i kapusta kiszuno i na trzecie kumpot zez wiśni, abo ślywek, abo co tam mieli my stojeć zawekowane wew sklepie. Po obiedzie tyn co na niego wypadło musioł zmywać inny obciyrać i chować do kredynsu wew szafkach i wew szuflodach.
Tero cołkie popołunie niedzielne buło nasze chyba, że "Obra-Kościan" grajała mecz zez "Dyskobolium -Grodzisk" abo "Polonium" zez Leszna abo zez inkszym klubym zez czeci ligi, wew tyn czas łojciec wielgi kibic "Obry" dostawoł kumpletnygo szplina na tym tle i nic go nie obchodziuło co my paplali ło czeci lidze. Musieli my zez nim iść na tyn mecz. Jedyna aby korzyść zez tego buła tako ,że skorno nasi wygrali to łojciec fundowoł num lody u Wosia a jak przegrali to najwyżyj jednum oranżade na czech u Papiyżki. I tak num zeszło cołkie popołudnie. Ale jak nie buło żodnygo meczu a pogoda buła znośno, mama zarzundziuła : idymy na spacer,takim tunym,co nik sie nie smioł sprzeciwić. Oba zez ojcym mieli łopracowane pore tras spacerowych po pore kiometrów kożda.Ta najdłuższa wiodła z al.Kościuszki na ul.Młyńskum do §winskiygo mostu dali na Kurzum Góre do racockiygo lasu,kole lesniczówki wew prawo do topolwy drogi i nad kanołym do świnskiygo mostu i młyńskum do Kosciuszki. Razem bydzie jakie siydym kilosów. Zaś inkszo trasa zaczła sie młyńskum do przejazdu kolejowygo, za przejazdym wew prawo na Górostwo dali nad torami do wiaduktu wew Nacławiu za wiaduktym wew prawo ulicum fabrycznum obok cukrowni, downi Nowotki do runda downi placu żołniyrza i do chaty na Kościuszki. Razym jakie piyńć kilosów.
Jak my zaliczyli taki "spacerek" to na lotanie na dworze nikt ni mioł łochoty. Za to na kolacje wszamali my wuchte skibek chleba zez masłym, syrym i pumidorami, poijając goruncym mlykiym.
Trzebno buło jeszczyk zaszykować tornister do lani na Puniedziołek, zaszykować przyodziywek umyć sie i umyć zymby. można buło jeszczyk przez chwile poczytać jakum ksiunżke. Tero nynanie zakunczuło Niedziele

< powrót