Murzynek Bambo

Fest blubry co jeich nima wew elemyntorzu
Szarankum by lajsnuł mój dowcidupny dziadek
Jakby un a nie Falski im elemyntorz stworzuł
Zaś inkszo wiara miałaby naszy mowy spadek

I tyż by stojało gdzie miyszko Bambo
Skyndyk skóre mo czornum i gdzie sie tak opoluł
Czy bydzie zez niego parzynga czy Rambo
Poczytej so jakby to dziadek nagrygoluł:

"Murzynek Bambo wew Afryce pomiyszkuje
Czornum mo skóre choć ciyngiym jum szoruje.
I skorno dryzd bez cołkie ranki
Szpycuje do piyrszy swoi czytanki

A gdy zez lani fyro z powrotym
Ciyngiym wystworzo różniaste gupoty
Jakby mioł wek broji rojbruje
Bo takum robotum łun sie popisuje

Zaś matka go wolo Bambo ty szczunie
A łun kalafe wykrzywio du ni
Matka mu godo pij mleko dziecioku
Łyn zgoluł zaś matce na palme wysokum
Puć sie wybachać boś osmoluny
A łyn sie drygo być wybieluny

Szag matka kocho szaranka czornygo
Bo fifny pungiel rychtyk jezd z niego
Szkoda co Bambo zez czornymi ślypskami
Nie łazi do lani razym zez nami. "

Bezspornie to wielka zasługa pana Falskiego
Że dał pokoleniom Elementarz wspaniały
Ten pierwszy podręcznik języka polskiego
Dla wszystkich Polaków jednako zrozumiały

Jednak żal mi bardzo i to nie bez racji
Że dla starej mowy naszych ojców i dziadów
Niewiele jest w programach szkolnej edukacji
Świadczących za nauczaniem o gwarze śladów

< powrót