Knajpy, kluby i lokale

Za moich młodych lot buło wew Kścianie cheba ze 6 lub 7 knajp. Dostojno "Polunia", wew któryj można buło trafić na belfra ze z gaji co miało fatalny skutek dla szkolnioka co sie odważuł zasieść na kawie abo na herbatce wew "Poluni". A zaś wyciepniynciym zez gaji groziuło przyłapanie wew "Poluni" na piwku abo zez ćmikiym. Zez tego pwodu "Polunia" buła szerokim łukiym łomijano bez wiare prawie zez każdyj eki, chocoż znajdowała sie w samym centrum Kościana Łod czasu do czasu łodbywały sie tam dansngi co jeszczyk aby bardziyj kusiuło wiare, co by zaliczyć migane wew ty knajpie, ale rezyko podpadniyńcia belfrum skótecznie przeszkadzalo wew zamiarach skosztowania teg "owocu zakazanygo".

Buły zaś dwie knajpy opanowane furt bez młodzież. "Słoneczno" na "Kościuski" i "Magnolia" na "Placu Wolności" Wew szczytowym łokresie powodzenia trzebno buło sie nieźle na stojeć przed lokalem co by rychtyk dostać stolik szczególnie wew godzinach popołudniowych i wieczornych. Można buło tam spotkać nojlepszum wiare zez kożdy eki. Jednak mimo tak wielgi frekfyncji tak "Słuneczno" jak i tyż "Magnolia" ciynko przyndły zez marnym dochodym guli tego co wiara, któro tam przesiadywała czasym pore godzin przy jedny herbatce zez cytrynum to szczuny zes swoimi melami co groszym nie śmierdzieli i na wiyncyj nie buło jeich stać. Tak wiync "Suneczno" czy "Magnolia" mogły jedynie liczyć na, klijynta, który wynajmowoł tyn lokal na swoje wesle.

Zaś dochodowe knajpy wew których ostro się piło wóde i czynsto przepijało się grue bejmy to "Ratuszowo" wew rynku, "Jodymka" na rogu "Bernardyńckiej" i "Sużyńskiego" oraz tak zwany "Bar na gnojnyj" na "Osiedlu Piastowskim" i ponurum sławum owiana wyrzutnia" na starym placu targowym. Tam furt zawsze obsłużuno nojbażyj pijanygo spitygo wew sztos kijynta, którygo inne knajpy już nie kciały obsłógiwać guli stanu zamroczynia alkoholowygo i zaś potym wyrzucano unygo za drzwi. Stund się wziuna nazwa "Wyrzutnia".

Buł tyż wew Kościanie lokal zgoła łodmiynny łod pozostałych. Młodo wiara zez każdy eki przychodziuła tam posłuchać nowczesnyj muzyki, pogadać zez kumplami, pograć wew bridge’a abo wew szachy. Tyn lokal to młodzieżowo klubokawiarnia wew "pedeku". Bumsy tam urzundzane obsłogwał własny zespół rockowy "Jesienni". A wew sylwestra cołki lokal fest przystrjuny bez wiare co miała dryga i chyńć do tego , zaś migany sylwestrowe ku zadowlyniu młodzików i jeich melti trwały co roku do białygo rana.

Dzisiej już nie ma klubokawiarni a młodzioki kryjum się po chatach zez konsolami wew paurach, ślypie wpatrzune wew monitir i ani myślum spotykać się zez kumplami na ece. Najwyżyj se pogodajom bez komórke. Tero jest reychtyk furt inaczyj jak kiewdyś. Trudno – takie czasy.

< powrót