Buda czyli baza

Jednygo razu, wew wakaje, przyknajuł sie du mnie Eda "Rozdźiawipapa", siednuł so na sztynder, nic nie godo ino giyrami mojto. Za długo nie spiłowolym tego milczynia a i Eda nie darmo nosiuł ksywe "Rozdźiawipapa" wiync niby od niechcynia zagajuł: Wczoraj żym buł u wiary zez Benardyny na jejch ece. Dali mi eknunć na jeich baze wew sklepie jednygo szczuna zez jeich eki, którymu starzy zgodzili sie na wyrychtowanie nieużywanygo pomieszczynia wew sklepie pod jeich kamienicum. Byś ty widziło czego uni tam ni mieli. Połno łobrazków zez różnch kolorowych gazyt pouwiyszanych na ścianach a na podłodze stary dywan. Na środku majum stojeć za wykoślawiunym biurkiym fotel szefa eki. Po prowdzie śtuczno skóra na nim wew poru miejscach porypano ale jeszczyk zdatny do użycia. Na biurku "Bambino" charczy na cołkum pare zez płyty pocztówkowy "she loves you ye ey ... Bitelsów". Pod ścianami różne kasty i skrzynki robiunce za krzesołka.  Pod sufitym czerwuno żarówka daje słabe czerwune światło, guli tego wew całyj bazie panuje czerwuny półmrok. Czy to nie jest fest? Tu Eda przerwoł swoje połne zachwytu klejdry ło bazie eki zez Bernardyny.
"A my eka zez Kościuszki co mumy?" zaczuł po chwili Eda. "Aby tyn sztynder na podwórku co sie wiara zez eki kole niego spotyko i jeszczyk robi za kaste do gry wew kiotowanygo, ino rychtyk czasym a, nojczyńści wew sobote, jest zajynty bo Skrzypczoczka, naszo sumsiodka, akurat mo wszyśkie śtyry wielgie dywany do wyczepaia i w tyn czas lepi sie buło nie pokazywać, bo jak którygo ekła to zaro buł zatrudniuny, za Bóg zapłać do czepania.
Tero zaś "Rozdziawipapa" musioł snowyk rychtyk furt łod poczuntku zdać relacje zez ty wizyty na ece zez Bernardyny bo inkszo wiara zez naszyj eki zgrumadziuła sie jak codziyń kole sztyndra i zez zinteresowanim sluchali co o ece zes Bernardyny blubro. Zaro tyż zaczli kumbinować co by tu wywinuńć co by naszo eka tyż miała jakumś baze. Ale nic sie wew łepetynach mundrygo nie urajuło hebać aby to, że na naszyj ece nima warunków na utworzynie bazy i zez tym przekunaniym wiara zaczuła sie rochodzić do chaty.
Jednak jo tyż żym sie napoluł na to co by coś może zbudować jakum bude, może zaro nie wielgum baze, ale coś mniejszygo. Przeciyż nasze podwórko sumsiadowało zez podwórkiym PSS-ów co na nim walało sie połno kartunów po różnych towarach, kupa listewek, desek, rozbitych eurpalet i różnych ajzoli. To wszyćko buło zbyndno gymyla i sum prezes spółdzielni PSS doł num ciche zezwolynie na wybiyranie zez tych klesmyntów w nadzieji, że pozbyndzie sie kłopotu.
Udało mi sie poru co byszczejszych szczunów zapolić do mojygo pomysłu i po poru dniach kartonowo baza abo jak ktu woli buda buła gotowo.
Wiara na ece przychodziuła obglundać to kartunowe dzieło zez różnymi naklejkami i  napisami takimi jak MARGARYNA" wino marki "WINO" RADION SAM PIERZE'czy "OPAKOWANIE ZASTĘPCZE" i wiele innych w zależności po po jakim towarze buł obglundany kartun jednym słowym nie baza a budoreklama kartunowo.
Kumple na ece przyłazili do ty budoreklamy,coby zwyczajnie posiedzieć zez mlami na kartunowy podłodze a ino Juras jako że buł nojstarszy,wlatywoł do budy na ćmika.Zawsze mioł aby łostatnigo  "Szporta" zez paczki dziesińć sztuków, za złoty pińdziesiunt, jakby drygoł, co bydzie musioł poczynstować koguś, chociaż wiedzioł, że poza nim nik tu nie poli.
Którygoś  dnia akurat żym wrocoł zez lani do chdty, minyła mnie straż pożarno na sygnale. Coś mnie tkło, wiync puściół żym sie biegiym. Jak żym wprys na podwórze strażoki już dogaszali to co sie zostało po budoreklamie.Juras tyż sie zez kyndyś przypluntoł.Chybać rzuce polynie - powiewdzioł i poczłapoł du sie zez spuszczunym  łbym.

< powrót